Doradztwo Podatkowe

• Bieżące doradztwo we wszystkich podatkowych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.
• Weryfikacja możliwości dokonania optymalizacji podatkowych w zakresie prowadzenia działalności klienta.
• Występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.
• Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, doradztwo w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi.
• Indywidualna analiza możliwości przejścia na ryczałt od dochodów spółek tzw. Estoński CIT-u wraz z kompleksową obsługą związaną z ustaleniem korekty wstępnej, ustaleniem dochodu z przekształcenia oraz omówieniem zasad ewidencji oraz innych zmian z zakresu prawa bilansowego wynikająca z w/w zmian.
• Doradztwo podatkowe przy przekształceniach i aportach.