Księgowość

• Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IFRS).
• Obsługa różnych rodzajów podmiotów działalności gospodarczej, tj. m. in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, akcyjnych, oddziałów przedsiębiorstwa zagranicznego, stowarzyszeń.
• Obsługa podmiotów z branż produkcyjnych, handlowych i usługowych.
• Przygotowywanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
• Sporządzanie okresowych raportów i kalkulacji według indywidualnie określonych parametrów i potrzeb klienta.
• Obsługa rachunków bankowych, wprowadzanie przelewów do bankowości elektronicznej, w tym paczek wynagrodzeń, kontrola płynności i dbanie o regularność płatności firmy.
• Prowadzenie gospodarki magazynowej firmy lub też bieżąca współpraca i wsparcie dla wewnętrznych pracowników produkcyjnych.