Prawo w biznesie

• Kompleksowa obsługa i wsparcie zarówno przy zakładaniu spółki jak i restrukturyzacji, przekształceniu, przejęciu, połączeniu oraz likwidacji.
• Reprezentacja w sporach sądowych i przed organami administracji publicznej.
• Tworzenie umów z klientami i pracownikami.
• Wdrożenia procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML/CFT) czy ochroną danych osobowych (RODO).