Rozwiązania systemowe

 • Modyfikacja i uelastycznienie przyjętych modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa, optymalizacja i koordynowanie procesów wewnętrznych, harmonizacja i ustalenie spójności pomiędzy programami stosowanymi w firmie służące księgowości, gospodarce magazynowej, kadrom czy budżetowaniu.
 • Korzystanie z nowoczesnych programów i aplikacji przeznaczonych dla firm takich jak:
  • Optima ERP,
  • Optima XL,
  • VENDO ERP,
  • Insert GT,
  • Insert NEXO,
  • Płatnik,
  • Saldeo.